gammo

kitchen & more

Korisnička služba: +385-99-632-7107
Radno vrijeme: 08:00-16:00 (Po-Pe)

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI I INFORMACIJE O RUKOVANJU OSOBNIM PODACIMA

GAMMO EUROPE Ltd. (sjedište: 1119 Budapest, Hadak útja 11.; web stranice: www.gammo.hu, kontakti: informacije@gammo.eu; telefon: +385-99-632-7107; u daljnjem tekstu: “Društvo” ili “Upravljač podataka”, Registracujski broj za čuvanje podataka: NAIH-90313/2015.) pruža sljedeće informacije vama kao subjektu osobnih podataka koje obrađuje Društvo (u daljnjem tekstu: “Obavijest o privatnosti”) u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka; “GDPR”) i zakon CXII iz 2011 o informacijskom samoodređenju i slobodi informacija (“Informacijski Zakon”),

Obavještavamo vas da se također možete obratiti službeniku za zaštitu podataka Gammo Europe na poštansku adresu 1119 Budapest, Hadak útja 11., ili na sljedeću e-mail adresu: informacije@gammo.eu u slučaju bilo kakvog pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane Društva.

Možete se obratiti mađarskom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informacija (detalji kontakta: (www.naih.hu), sjedište: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., adresa: 1363 Budapest, Pf. 9.., +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail adresa:  ugyfelszolgalat@naih.hu), ili nadležnom sudu s pritužbom u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane Društva ili bilo kojeg obrađivača podataka kojeg je ono dodijelilo.