gammo

kitchen & more

Korisnička služba: +385-99-632-7107
Radno vrijeme: 08:00-16:00 (Po-Pe)

Opći uvjeti poslovanja

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "OUP") sadrže prava i obveze tvrtke Gammo Europe d.o.o. (u daljnjem tekstu "Pružatelj usluga") i Korisnika - zajedničkim imenom "Strane" - koji koriste usluge pružene putem svoje web stranice http://www.gammo.eu i njezinih poddomena.

Ovi OUP sadrže odredbe koje se odnose na kupce koji su potrošači prema Građanskom zakoniku i kupce koji nisu potrošači (poslovne osobe, kupci), stoga molimo Korisnika da vodi računa samo o odredbama koje se odnose na njega. Potrošačem se prilikom narudžbe i kupnje smatra samo fizička osoba koja djeluje izvan svoje profesije, samostalne djelatnosti ili poslovne djelatnosti (prilikom kupnje proizvoda), što ujedno znači da se proizvod kupuje za privatne svrhe, samo za uporabu (za uporabu u kućanstvu, a ne za uporabu u ugostiteljskim ili drugim poslovnim objektima ili poslovima).

Našim kupcima koji nisu potrošači također ćemo osigurati prava prema primjenjivom zakonu, ali im nećemo dati prava koja dajemo našim potrošačima prema zakonskim odredbama koje uređuju potrošačke ugovore od kojih se ne može odstupiti. Gammo Europe doo zadržava pravo poduzimanja svih pravnih radnji protiv kupca koji je, iako se u trenutku narudžbe i kupnje izjasnio kao potrošač, zapravo kupio proizvod Davatelja usluga u komercijalne svrhe, a ne za privatnu upotrebu, te koji kasnije želi zatražiti potrošačka prava od Pružatelja usluga. Našim kupcima koji su potrošači ispunjujemo narudžbe do maksimalne bruto vrijednosti proizvoda  od 1.250 EUR.

Ovi OUP nisu arhivirani, sklapaju se samo u elektroničkom obliku, ne predstavljaju pisani ugovor, napisani su na mađarskom jeziku i ne upućuju na kodeks ponašanja. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s radom webshopa, procesom naručivanja i dostave, obratite nam se na navedene kontakt podatke.

Što se tiče potrošačkih ugovora sklopljenih između potrošača iz država članica EU-a koji nisu Mađari, molimo vas da uzmete u obzir da u skladu sa zakonima EU (Uredba EZ-a br. 593/2008 pod nazivom Rim I i prema Uredbi EZ-a br. 1215/2012 pod nazivom Bruxelles I ) primjenjivat će se zakon države članice potrošača i ti će sudovi biti nadležni u slučaju spora između stranaka.

Ovi OUP su trajno dostupni, mogu se spremiti i preuzeti (ispisati) sa sljedeće web stranice: https://gammo.hr/informacije-za-kupce/oup

1. PODACI O PRUŽATELJU USLUGA

Naziv pružatelja usluga je Gammo Europe d.o.o.

Sjedište pružatelja usluga (i mjesto rješavanja prigovora): H-1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Kontakt podaci pružatelja usluga, redovito korištena e-mail adresa za kontaktiranje kupaca: informacije@gammo.eu, telefonski broj: +385-99-632-7107

Matični broj tvrtke: 01-09-281228

Naziv nadležnog tijela: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Porezni broj: 23925148-2-43

Broj telefona: +385-99-632-7107

Registarski broj: NAIH-90313/2015.

Jezik ugovora: hrvatski

Naziv, adresa, e-mail adresa hosting providera: AB PLUSZ Bt. (adresa: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.), matični broj tvrtke: 13-06-068037, porezni broj 21586091-2-13

2. TEMELJNE ODREDBE

2.1.Pitanja koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima i njihovo tumačenje regulirat će se mađarskim pravom, posebno s obzirom na Zakon V iz 2013. o Građanskom zakoniku ("Građanski zakonik") i Zakon CVIII iz 2001. o određenim pitanjima elektroničkim trgovačkim uslugama i usluge o informacijskom društvu (Elker. tv.), kao i detaljna pravila ugovora između potrošača i poduzeća (Uredba 45/2014 (II. 26.) i Uredba mađarske vlade 373/2021 (VI.30. ) Vlade Mađarske. Obvezujuće odredbe relevantnog zakonodavstva primjenjivat će se na stranke bez ikakvih posebnih uvjeta.

2.2 U granicama dopuštenim zakonom, Davatelj usluga ima pravo jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete iz opravdanih i nepredvidivih razloga u budućnosti. Izmjene će Pružatelj usluga objaviti na svojim web stranicama 5 (pet) dana prije stupanja na snagu, ali neće utjecati na već sklopljene ugovore.

2.3. Pružatelj usluga nije dužan sklopiti ugovor s Korisnikom koji se, unatoč znanju Pružatelja usluga, prilikom narudžbe deklarira kao potrošač. Isto vrijedi i ako Korisnik želi kupiti proizvod posebno dizajniran i proizveden za upotrebu u ugostiteljskim objektima - koji se ne koristi u privatnim kućanstvima - ne kao poslovni subjekt, već kao potrošač.

2.4 Pružatelj usluge pridržava sva prava na web stranicu webshopa, bilo koji njezin dio i sadržaj prikazan na njoj, kao i distribuciju web stranice. Zabranjeno je kopirati, preuzimati, elektronički pohranjivati, obrađivati i prodavati fotografije proizvoda, opise/tekstove proizvoda ili bilo koji njihov dio prikazan na webshopu bez pisanog pristanka Pružatelja usluge.

3. REGISTRACIJA/KUPNJA

3.1 Davanjem privole na web stranici (klikom na odgovarajuću kućicu), nakon otvaranja i čitanja dokumenata, Korisnik izjavljuje da je pročitao i prihvaća uvjete ovih Općih uvjeta i Pravila privatnosti objavljenih na web stranici. i pristaje na obradu podataka.

3.2. Korisnik je dužan dati svoje stvarne podatke prilikom kupnje/registracije. U slučaju lažnih podataka ili podataka koji se mogu povezati s drugom osobom danih prilikom kupnje/registracije, nastali elektronički ugovor je ništavan. U mjeri dopuštenoj zakonom, Davatelj usluga isključuje svoju odgovornost ako Korisnik koristi njegove usluge u ime druge osobe, koristeći podatke druge osobe.

3.3. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakva kašnjenja u isporuci ili druge probleme ili pogreške uzrokovane krivim i/ili netočnim podacima koje je dao Korisnik.

3.4. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu time što Korisnik zaboravi svoju lozinku ili ako ona postane dostupna neovlaštenim osobama iz bilo kojeg razloga izvan kontrole Pružatelja usluga.

4. PONUDA PROIZVODA I USLUGA KOJI SE MOGU KUPITI

4.1 Cijene prikazane za proizvode uključuju sve troškove pakiranja, ali ne uključuju troškove dostave (opisano u kasnijim odjeljcima). Sve cijene su u valuti EUR i uključuju PDV koji vrijedi za potrošače u skladu sa zakonom, međutim, zbog mađarskih poreznih propisa za prodaju u inozemstvu, vrijednost PDV-a može se razlikovati u slučaju kupaca koji nisu potrošači.

4.1.1. Primijenjena stopa PDV-a za potrošače: jednaka je stopi zemlje kupčeve adrese za fakturiranje.

4.1.2. Primijenjena stopa PDV-a za Kupce koji nisu potrošači i nemaju važeći POREZNI broj u EU: Mađarska stopa PDV-a (trenutačno 27%)

4.1.3. Primijenjena stopa PDV-a za kupce koji nisu potrošači i posjeduju važeći POREZNI broj u EU: bez PDV-a (0%).

4.2. U webshopu Pružatelj usluga detaljno prikazuje naziv i opis proizvoda, te će prikazati sliku proizvoda. Proizvođači neprestano poboljšavaju svoje proizvode, stoga su slike prikazane na tehničkim listovima proizvoda samo u svrhu ilustracije i mogu se malo razlikovati od stvarnog proizvoda (npr. gumb je na drugom mjestu, druge boje). Ne odgovaramo za estetske razlike između slike prikazane na webshopu i stvarnog izgleda proizvoda (te razlike ne utječu na tehničke parametre).

4.3. U iznimno rijetkim slučajevima kada se nakon predaje narudžbe ili prijenosa kupovne cijene otkrije da je proizvodnja naručenog proizvoda prestala ili njegova isporuka u roku navedenom u ovim Općim uvjetima nije moguća iz razloga koji je izvan kontrole Pružatelja usluga, mi ćemo naravno odmah kontaktirati Korisnika kako bismo razgovarali o predmetu i, po njegovom/njezinom izboru, izvršili povrat uplaćenog iznosa. Isključujemo bilo kakvu daljnju odgovornost prema našim kupcima koji nisu potrošači.

4.4 Ukoliko se uvede promotivna cijena, Davatelj usluga će u potpunosti obavijestiti Korisnike o promociji i njezinom točnom trajanju.

4.5 Ako Pružatelj usluga, usprkos svojoj dužnoj pažnji i marljivosti, postavi netočnu cijenu na Webshopu, posebno u pogledu očito netočne cijene, npr. ukoliko se cijena proizvoda na stranici Webshopa očito razlikuje od poznate, općeprihvaćene ili procijenjene cijene proizvoda ili ako je zbog greške u sustavu "0" EUR ili "1" EUR, Pružatelj usluge nije dužan isporučiti proizvod po netočnoj cijeni, čak i ako je sustav poslao potvrdu narudžbe, no može ponuditi točnu cijenu, znajući da Kupac ili prihvaća ispravnu cijenu ili može odustati od kupnje.

5. POSTUPAK NARUDŽBE

5.1. Nakon registracije Korisnik se prijavljuje u webshop i/ili može započeti kupnju bez registracije.

5.2. Korisnik postavlja broj proizvoda za kupnju.

5.3. Korisnik dodaje odabrane proizvode u košaricu. Korisnik u svakom trenutku može pregledati sadržaj košarice klikom na ikonu "košarica".

5.4. Ukoliko Korisnik želi dodati više proizvoda u košaricu, odabire gumb "nastavi kupnju". Ukoliko ne želi dodati daljnje proizvode, klikne na gumb "Košarica", zatim na sljedećoj stranici kontrolira svoje broj(eve) proizvoda koje želi kupiti. Na ovoj stranici se može izmijeniti količina ili se može izbrisati dati proizvod. Ukoliko stanje Košarice odgovara Korisniku, kliknuvši na gumb "Sljedeći korak" može unijeti svoje podatke za fakturiranje i za dostavu.

5.5. Korisnik odabire adresu dostave, a zatim način dostave/plaćanja, koji može biti jedan ili više od sljedećih tipova (mogu se primjenjivati ograničenja ovisno o adresi dostave):

5.5.1 Plaćanje pouzećem: ako se naručeni proizvod dostavlja kurirskom službom, Korisnik ima mogućnost platiti cjelokupni iznos narudžbe kuriru u gotovini (ili kreditnom karticom) po primitku naručenog(ih) proizvoda(a). 

5.5.3. Plaćanje unaprijed bankovnim prijenosom: Korisnik uplaćuje kupoprodajnu cijenu na žiro račun Pružatelja usluge, nakon čega se naručeni proizvodi mogu preuzeti ili dostaviti.

5.5.4. Online plaćanje kreditnom karticom putem sustava BARION: sučelje za online plaćanje karticom omogućuje sustav BARION. Trgovac ne prima niti pohranjuje podatke o kreditnoj kartici. Pružatelj usluga Barion Payment Zrt. je institucija pod nadzorom Narodne banke Mađarske, registarski broj H-EN-I-1064/2013.

5.6. Što se tiče troškova dostave, bitna je samo bruto težina proizvoda i taj trošak automatski izračunava web stranica prije dovršenja narudžbe.

5.7. Za pojedinosti o troškovima dostave pogledajte relevantne odredbe i uvjete dostave na našoj web stranici: https://gammo.hr/informacije-za-kupce/cijena-i-vrijeme-dostave

5.8. Dostavu vaših paketa vršit će naši pouzdani dostavljači između 8 i 17 sati. Ukoliko u tom periodu niste kod kuće, poželjno je da kao adresu za dostavu odredite poslovnu adresu. Kurirska služba će pokušati isporučiti pakete jednom, a troškovi dostave za pakete koji nisu preuzeti bit će naplaćeni kupcu. Trebali biste naručiti proizvode koje želite samo ako ih možete platiti kuriru po primitku pošiljke. U slučaju vraćenih paketa koji nisu prihvaćeni, kupcu ćemo naplatiti povratnu dostavu, a paket ćemo moći ponovno poslati samo ako je paket plaćen unaprijed.

5.9. Ukoliko dođe do pogreške ili manjkavost proizvoda ili cijena u webshopu, zadržavamo pravo ispravka. U tom ćemo slučaju obavijestiti kupca o novim informacijama odmah nakon što se greška otkrije ili ispravi. Kupac tada može još jednom potvrditi narudžbu ili bilo koja strana može odustati od ugovora.

5.10. Konačni iznos koji treba platiti naveden je u sažetku narudžbe i u pismu potvrde. Račun i jamstvena dokumentacija uključeni su u paket, a informacije o pravu na odustanak bez navođenja razloga u roku od 14 dana za korisnike koji su potrošači navedene su u nastavku ovih OUP-a. Korisnici također mogu pristupiti ovim OUP-u putem poveznice navedene u e-mailu koji im je poslan nakon kupnje. Skrećemo pozornost našim Kupcima na važnost sačuvanja izdane i dostavljene obračunske potvrde (fakture), jer se u slučaju njenog gubitka obvezujemo ponovno izdati (dostaviti kopiju fakture) samo uz administrativnu naknadu: 10 EUR + PDV (plus trošak dostave ako je potrebna papirnata verzija).

5.11. Isporuka paketa se vrši radnim danom od 8 do 17 sati. Korisnici koji su poslovni kupci, a ujedno i potrošači dužni su bez odgode provjeriti je li isporučeni proizvod kvalitetom i količinom odgovarajući, stoga je Kupac dužan pregledati paket i njegov sadržaj prilikom isporuke. U slučaju ozbiljnog oštećenja pakiranja, Kupac će odbiti primiti pošiljku, o čemu će dostavljač sastaviti izvješće (zapisnik), a Korisnik je dužan obavijestiti Pružatelja usluge o incidentu koristeći bilo koje kontakt podatke. Davatelj usluga neće prihvatiti naknadne, nedokumentirane (bez evidencije) pritužbe poslovnih korisnika u ovom kontekstu ni pod kojim okolnostima. Kupac će nas također odmah obavijestiti ako je kurirska tvrtka odbila preuzeti zapisnik. Naši poslovni korisnici moraju nas pismeno obavijestiti o takvim incidentima.

5.12. Nakon unosa podataka, Korisnik može klikom na gumb "finaliziraj" poslati svoju narudžbu, ali prije toga može još jednom provjeriti podatke, poslati komentar uz svoju narudžbu ili nam poslati e-mail s bilo kojim drugim zahtjevom vezanim uz narudžbu. Klikom na gumb narudžbe, Korisnik postaje obveznik plaćanja, o čemu se može vidjeti posebna obavijest na web stranici.

5.13. Ispravak pogrešaka pri unosu podataka: tijekom procesa narudžbe uvijek je moguće pregledati ili izmijeniti sadržaj košarice, ukoliko košarica ne sadrži željenu količinu, Korisnik može unijeti broj artikala u polje za unos podataka u stupac količina i pritisnuti gumb "ažuriraj/ažuriraj košaricu". Ukoliko Korisnik želi obrisati proizvode u košarici, mora kliknuti na gumb "X" "izbriši". Tijekom postupka naručivanja, Korisnik će uvijek imati mogućnost ispraviti/brisati unesene podatke.

5.14. Korisnik će nakon slanja narudžbe dobiti e-mail o potvrdi narudžbe. Ukoliko ovu potvrdu Korisnik ne primi u razumnom roku, ovisno o prirodi usluge, a najkasnije 48 sati nakon slanja narudžbe Korisnika, Korisnik se oslobađa od obveze ponude ili ugovorne obveze. Smatrat će se da je Pružatelj usluge ili Korisnik primio narudžbu i njenu potvrdu u trenutku kada mu je stavljena na raspolaganje. Pružatelj usluga ne snosi odgovornost za potvrdu ako potvrda nije zaprimljena na vrijeme jer je Korisnik prilikom registracije unio netočnu e-mail adresu ili jer je prostor na njegovom e-mail računu popunjen i nije u mogućnosti primiti poruku.

5.15. Korisnik prihvaća da je potvrda iz prethodne točke samo automatska potvrda i ne predstavlja ugovor. Ugovor je sklopljen kada Pružatelj usluge e-mailom obavijesti Korisnika o prihvaćanju narudžbe, njenim detaljima i očekivanom roku ispunjenja nakon automatske potvrde iz prethodne točke.

5.16. Pružatelj usluga ne preuzima obvezu ispuniti nijednu narudžbu koju je postavio Potrošač koja sadrži proizvode čija bruto vrijednost premašuje 1.250 EUR i stoga takva narudžba neće biti potvrđena.

6. OBRADA I ISPUNJENJE NARUDŽBE

6.1. Narudžbe se obrađuju tijekom radnog vremena. Narudžbu je moguće izvršiti i izvan termina koji su naznačeni kao vrijeme obrade narudžbe, ukoliko je zadana nakon završetka radnog vremena, bit će obrađena sljedeći dan. U svim slučajevima, služba za korisnike Davatelja usluga elektroničkim će putem potvrditi kada će moći obraditi vašu narudžbu.

6.2. Osim ako nije drugačije navedeno u potvrdnom e-mailu, Davatelj usluga će obično isporučiti naručenu robu(e) u roku od 3 tjedna od potvrde (ili, u slučaju robe po narudžbi, od primitka pologa), ali to ne čine ugovorni rok isporuke.

6.3. Ukoliko je kupac potrošač, osim ako se Ugovorne strane drugačije ne dogovore, Pružatelj usluga je dužan robu staviti na raspolaganje kupcu (Korisniku) bez odgađanja nakon sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od šezdeset dana.

6.4. U slučaju kašnjenja od strane Pružatelja usluga, Korisnik ima pravo postaviti dodatni rok. Ako Pružatelj usluga ne ispuni svoje obveze unutar razdoblja odgode, Kupac ima pravo odustati od ugovora.

6.5. Korisnik ima pravo odustati od ugovora bez prethodne obavijesti ako a) Davatelj usluga odbije izvršiti ugovor; ili b) ugovor je trebao biti izvršen u određeno vrijeme ili zbog prepoznatljive svrhe usluge prema dogovoru stranaka, a ne u bilo koje drugo vrijeme.

6.6. Ukoliko Pružatelj usluga ne izvrši svoju ugovornu obvezu jer proizvod naveden u ugovoru nije dostupan, Pružatelj usluga će o tome odmah obavijestiti Korisnika i odmah izvršiti povrat uplaćenog iznosa od strane Korisnika.

6.7. Na temelju kupoprodajnog ugovora Pružatelj usluga se obvezuje prenijeti pravo vlasništva nad predmetom, Korisnik se obvezuje platiti kupoprodajnu cijenu i preuzeti predmet. S obzirom da se prodavatelj obvezuje isporučiti robu kupcu, rizik gubitka ili oštećenja prelazi na kupca kada kupac ili treća osoba koju on odredi preuzme robu u posjed. Međutim, ako je prijevoznika angažirao kupac, rizik prelazi na kupca kada se roba preda prijevozniku, pod uvjetom da prijevoznika nije preporučio prodavatelj.

6.8. Ako Pružatelj usluga i Korisnik nisu dogovorili vrijeme izvršenja, Pružatelj usluga je dužan izvršiti ugovor u roku ili datumu navedenom u zahtjevu Korisnika, odnosno u nedostatku zahtjeva, najkasnije u roku od šezdeset dana od dana primitka narudžbe od strane Pružatelja usluga.

6.9. Ukoliko Pružatelj usluge ne izvrši svoju ugovornu obvezu jer proizvod naveden u ugovoru nije dostupan, dužan je o tome odmah obavijestiti Korisnika i izvršiti povrat uplaćenog iznosa od strane Korisnika bez odgađanja, a najkasnije u roku od trideset dana.

6.10. Tijekom izvršenja ugovora (kao i prilikom korištenja prava na odustanak) Kupac je također dužan postupati u dobroj vjeri i surađivati s Pružateljem usluga. Sukladno tome, ako, usprkos svim naporima Dobavljača, Kupac-potrošač primi proizvod od kurira koji je zgnječen i u poderanom paketu u trenutku isporuke, on/ona će odbiti preuzeti proizvod (treba zahtijevati od kurira što napiše zapisnik o šteti) i obavijestit će Dobavljača.

7. PRAVO KUPCA  POTROŠAČA NA ODUSTAJANJE

7.1. U skladu s odredbama Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vlade 45/2014 (26.II.26.) o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća, Potrošač može odustati od ugovoriti u roku od 14 dana od dana primitka naručenog proizvoda bez navođenja razloga i vratiti naručeni proizvod. Međutim, u tom slučaju trošak povrata proizvoda mora snositi potrošač, budući da Davatelj usluge nije preuzeo obvezu snositi taj trošak.

7.2. Razdoblje za ostvarivanje prava na odustanak istječe 14. dana nakon datuma na koji Potrošač ili treća strana koja nije prijevoznik i koju je naveo Potrošač preuzme robu, ali Potrošač može iskoristiti pravo odustajanja tijekom razdoblja između datum sklapanja ugovora i datum isporuke robe.

7.3. Ako Potrošač želi iskoristiti pravo na odustanak, izjava o njegovoj namjeri odustajanja bit će poslana Davatelju usluge koristeći jedan od navedenih podataka za kontakt.

7.4. Ako Potrošač želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, on to može učiniti pisanim putem na jedan od podataka za kontakt Pružatelja usluga (upotrebom uzorka obrasca za odustajanje u nastavku, pisanim putem), telefonom ili osobno. U slučaju pisane obavijesti putem pošte, uzet će se u obzir datum slanja, a u slučaju telefonske obavijesti, datum telefonske obavijesti. Ako nas obavijestite pisanim putem poštom, uzet ćemo u obzir datum objave, a ako nas obavijestite telefonom, uzet ćemo u obzir datum vašeg telefonskog poziva. U slučaju obavijesti putem pošte, Davatelj usluga će prihvatiti obavijest kao preporučenu pošiljku ili paket. Kupac može naručeni proizvod vratiti Pružatelju usluga poštom ili putem kurirske službe o svom trošku, ili može zatražiti od Pružatelja usluga dostavu, ali u tom slučaju trošak dostave izračunat na temelju težine proizvoda će biti 150% naknade za dostavu.

7.5. Molimo naše Kupce koji su Potrošači da proizvod pravilno i pažljivo zapakiraju kada ga vraćaju radi odustajanja. U slučaju odustajanja unutar 14 dana od kupnje proizvoda čija je kupoprodajna cijena veća od 250 EUR, molimo Kupca da slika proizvod sa svih strana paketa prije i nakon pakiranja, prikazujući stanje proizvoda i kvalitetu pakiranja. Molimo Vas da ovu sliku čuvate do povrata kupoprodajne cijene Kupcu, kako bi se u slučaju eventualnog oštećenja prilikom povrata proizvoda moglo ispravno dokazati stanje proizvoda prije povrata. Potrošača ćemo također obavijestiti o ovoj obvezi putem e-pošte kada nas obavijesti o namjeri odustajanja. Gammo Europe Ltd. neće biti odgovoran ni za kakvu štetu na proizvodu koja proizlazi iz neprikladnog pakiranja proizvoda.

7.6. Pravo na povlačenje također se može ostvariti pomoću sljedećeg modela izjave:

Model izjave o odustajanju:

Za : Gammo Europe Ltd. 1119 Budimpešta, Hadak útja 11-27.

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da koristim svoje pravo na povlačenje u vezi s ugovorom o kupnji sljedećih proizvoda:

Broj narudžbe: [ispuniti kako treba]

Oznaka proizvoda: [ispuniti prema potrebi]

Datum sklapanja ugovora: [ispuniti kako treba]

Ime(na) potrošača(a): [ispuniti prema potrebi]

Adresa potrošača(a): [ispuniti kako treba]

Potpis potrošača (samo kod papirnate izjave): [ispuniti kako je potrebno]

Datum: [ispuniti kako je potrebno]

7.7. U slučaju korištenja prava na odustanak, Potrošaču se neće naplatiti nikakvi troškovi osim troška povrata proizvoda.

7.8. Pružatelj usluga će Kupcu vratiti iznos koji je prvobitno plaćen kao kupoprodajna cijena, uključujući troškove dostave, odmah po primitku proizvoda/obavijesti o otkazivanju u skladu s važećim zakonodavstvom, ali najkasnije u roku od 14 dana. Međutim, troškove povrata (nastale u vezi s korištenjem prava na odustanak bez opravdanja) snosi potrošač.

7.9. Povrati će se izvršiti istim načinom plaćanja kao i izvorna transakcija, osim ako se Potrošač izričito složi s drugačijim načinom plaćanja - Potrošač neće imati dodatne troškove kao rezultat korištenja ovog načina povrata. Povrat novca za plaćanje pouzećem vrši se samo bankovnim prijenosom.

7.10. Kupac je dužan robu vratiti ili je dostaviti na adresu Pružatelja usluga bez nepotrebnog odgađanja, ali ni u kojem slučaju kasnije od 14 dana od dana kada je Pružatelju poslao obavijest o odustajanju od ugovora.

7.11. U slučaju pisanog odustajanja, dovoljno je da potrošač pošalje obavijest o odustajanju u roku od 14 dana. Smatrat će se da je potrošač poštovao rok ako Dobavljaču pošalje obavijest o odustajanju prije isteka roka od 14 dana i istovremeno vrati Dobavljaču proizvod, najkasnije u roku od 14 dana od datuma obavijesti o odustajanju. Povrat se smatra pravodobno izvršenim ako potrošač robu vrati prije isteka roka.

7.12. Davatelj usluga nije dužan nadoknaditi Potrošaču bilo kakve dodatne troškove proizašle iz Potrošačevog odabira načina prijevoza koji nije najjeftiniji uobičajeni način prijevoza koji nudi Davatelj usluga.

7.13. Dobavljač može zadržati povrat novca dok se roba(e) ne vrati ili potrošač ne pruži dokaz da je vraćena, ovisno o tome koje je ranije.

7.14. Po primitku paketa od strane naše tvrtke, otvaranje paketa i pregled vraćenog proizvoda bit će snimljen video kamerom. To je potrebno kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi u kasnijoj fazi (primjerice, da je vraćeni proizvod oštećen ili nekompletan).

7.15. Potrošač je odgovoran samo za amortizaciju koja proizlazi iz korištenja koje prelazi potrebnu upotrebu za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda.

7.16. Pravo potrošača na odustanak predviđeno je Vladinom Uredbom 45/2014 (26.II.26.) o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća, dostupnom ovdje. Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća dostupna je ovdje.

7.17 Potrošač također može kontaktirati Pružatelja usluga s drugim pritužbama koristeći podatke za kontakt navedene u ovim Općim uvjetima.

7.18. Pravo na odustajanje bez navođenja razloga, kao što je gore navedeno, dostupno je samo korisnicima koji su potrošači prema Građanskom zakoniku. Ovo pravo na odustanak ne mogu ostvariti poslovni subjekti, odnosno osobe koje djeluju u okviru svoje profesije, samostalnog zanimanja ili poslovne djelatnosti (i koje su kupile proizvod s obzirom na tu okolnost).

7.19. Potrošač može ostvariti svoje pravo na odustajanje u roku ako obavijest o odustajanju pošalje prije isteka 14. dana od dana primitka proizvoda. U slučaju pisanog povlačenja, dovoljno je poslati samo obavijest o povlačenju u roku od 14 dana. U slučaju obavijesti poštom uzet će se u obzir datum slanja, u slučaju obavijesti e-mailom uzet će se u obzir datum slanja e-maila ili faksa.

7.20. U slučaju odustajanja, Kupac je dužan vratiti naručeni proizvod na adresu Pružatelja usluga bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti o odustajanju. Rok se smatra ispunjenim ako je roba poslana prije isteka roka od 14 dana (tj. ne mora stići unutar 14 dana). Troškove povrata robe nastale korištenjem prava na odustanak snosi potrošač.

7.21. Međutim, Davatelj usluga nije dužan nadoknaditi Potrošaču bilo kakve dodatne troškove proizašle iz odabira načina prijevoza koji nije najjeftiniji uobičajeni način prijevoza koji nudi Davatelj usluga. Potrošač također može iskoristiti svoje pravo na odustanak tijekom razdoblja između datuma sklapanja ugovora i datuma primitka robe.

7.22. U slučaju prodaje više proizvoda, ako je svaki proizvod isporučen u različito vrijeme, kupac može ostvariti pravo na odustanak unutar 14 dana od zadnje isporuke proizvoda ili, u slučaju prodaje više dijelova proizvoda ili artikala, zadnje isporučene serije ili artikla.

8. POGREŠNA IZVEDBA

8.1. Kupac se može pozvati na jamstvo ili jamstvena prava samo u slučaju neispravne (pogrešne) izvedbe. Izvedba Davatelja usluga je neispravna ako usluga ne ispunjava zahtjeve kvalitete definirane ugovorom ili zakonom u vrijeme izvođenja. Imajte na umu da se upute za rukovanje proizvodima (Upute za uporabu) smatraju dijelom sklopljenog ugovora, posebice odredbe koje se odnose na pravilnu i profesionalnu uporabu proizvoda. Obveznik nije u povredi ugovora ako je korisnik znao za nedostatak u trenutku sklapanja ugovora, ili je morao znati za nedostatak u trenutku sklapanja ugovora, ili ako je uzrok nedostatka utvrđen u ugovoru, ili kvar nije nastao zbog nepravilne uporabe ili instalacije ili održavanja (ili, nakon što je rizik od oštećenja prešao na korisnika, više sile).

8.2. Informacije o jamstvenim pravima za naše kupce koji su potrošači (na temelju modela informacija definiranih Uredbom Vlade 45/2014).

8.2.1. U kojim slučajevima možete ostvariti svoje pravo na jamstvo?: U slučaju neispravne izvedbe od strane Davatelja usluga, Korisnik može podnijeti zahtjev za jamstvo prema Davatelju usluga u skladu s pravilima Građanskog zakonika.

8.2.2 Korisnik može, prema vlastitom izboru, podnijeti sljedeće jamstvene zahtjeve: zatražiti popravak ili zamjenu, osim ako je ispunjenje zahtjeva koje je odabrao Korisnik nemoguće ispuniti ili bi uključivalo nerazmjerne dodatne troškove za tvrtku u usporedbi s ispunjenjem druge tražbine. Ako popravak ili zamjena nije ili se nije mogla zatražiti, on/ona može zatražiti razmjerno smanjenje cijene ili, u krajnjem slučaju, odustati od ugovora. Potrošač može pretvoriti svoje odabrano jamstveno pravo u drugi jamstveni zahtjev, ali troškove promjene snosi Korisnik, osim ako je promjena bila opravdana ili je poduzeće za to dalo razlog.

8.2.3. Korisnik je dužan prijaviti nedostatak odmah po njegovom otkrivanju, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja nedostatka. Međutim, imajte na umu da potrošači ne mogu potraživati nikakvu naknadu štete nakon dvogodišnjeg roka zastare od datuma izvršenja ugovora.

8.2.4. Korisnik potrošač može ostvariti jamstveni zahtjev protiv Davatelja usluga.

8.2.5. U roku od godinu dana od dana izvršenja ne postoje nikakvi drugi uvjeti za ostvarivanje prava na potraživanje nedostataka osim obavijesti o nedostatku, ako Korisnik dokaže da je proizvod ili uslugu osigurala tvrtka koja upravlja webshopom. Međutim, nakon godinu dana od dana izvršenja, Korisnik je dužan dokazati da je nedostatak koji je Korisnik otkrio postojao već u trenutku izvršenja.

8.3. Informacije o jamstvu proizvoda za naše kupce koji su potrošači (na temelju informacija o modelu definiranih Uredbom Vlade 45/2014)

8.3.1. U slučaju kvara na pokretnini (proizvodu), Korisnik može po svom izboru zahtijevati pravo na jamstvo ili jamstvo na proizvod.

8.3.2. Pod jamstvom za proizvod Korisnik ima pravo zahtijevati popravak ili (ako je popravak nemoguć:) zamjenu proizvoda.

8.3.3. Proizvod je neispravan ako ne udovoljava zahtjevima kvalitete koja je bila na snazi kada je stavljen na tržište ili nema svojstva koja je opisao proizvođač.

8.3.4. Korisnik ima rok od dvije godine od datuma kada je proizvod stavljen na tržište od strane proizvođača za podnošenje zahtjeva za jamstvo proizvoda. Nakon tog roka gubi se pravo na zahtjev.

8.3.5. Korisnik može podnijeti zahtjev za jamstvo proizvoda samo prema proizvođaču ili Davatelju usluga pokretnine. U slučaju jamstvenog zahtjeva za proizvod, Korisnik potrošač mora dokazati da je proizvod neispravan.

8.3.6. Proizvođač (Davatelj usluga) je izuzet od svoje obveze jamstva za proizvod samo ako može dokazati da proizvod nije proizveden ili stavljen na tržište u tijeku njegove poslovne djelatnosti ili da kvar nije bio vidljiv prema stanju znanosti i tehnologije u trenutku stavljanja proizvoda na tržište ili da kvar na proizvodu proizlazi iz primjene zakonske ili regulatorne odredbe. Proizvođač (Serviser) mora dokazati samo jedan razlog za izuzeće.

8.3.7. Korisnik ne može istodobno potraživati prava iz jamstva za materijalne nedostatke i prava iz jamstva za proizvod za isti nedostatak. Međutim, u slučaju uspješnog zahtjeva za jamstvo proizvoda, proizvođač se može smatrati odgovornim za zamjenski proizvod ili popravljeni dio.

8.4. Jamstvo: osiguravamo različita jamstva za naše proizvode ponuđene na našoj web stranici, sukladno tome jamstveni rok za proizvode u online trgovini varira od 12 do 84 mjeseca, ovisno o tome je li kupac potrošač i ovisno o uvjetima koje definira proizvođač. Potrošačima uvijek pružamo obvezno (zakonsko) jamstvo u skladu s našim primjenjivim mađarskim pravnim obvezama, kako je navedeno u jamstvenoj dokumentaciji i kako je opisano u nastavku (bez obzira je li bilo koje jamstvo proizvođača odobreno ili ne). Našim korisnicima koji nisu potrošači pružamo jednogodišnje jamstvo za materijalne nedostatke prema Građanskom zakoniku, osim toga, mogu kupiti dodatnu jednogodišnju servisnu podršku kao što je opisano u Uvjetima i odredbama usluge i u nastavku (u odjeljku 13.3.) (međutim, ne pružamo obvezno jamstvo za naše kupce koji nisu potrošači).

9. JAMSTVO ZA NAŠE KUPCE KOJI SU POTROŠAČI

Pravila o obveznim jamstvima navedena su u nastavku, na temelju modela informacija definiranih zakonom. Obvezno jamstvo dajemo samo našim kupcima koji su potrošači.

9.1. U slučaju neispravne izvedbe, Davatelj usluga je dužan dati obvezno jamstvo ako je korisnik potrošač, sukladno Vladinoj Uredbi 151/2003 (IX. 22.) o obveznom jamstvu za određene trajne potrošačke robe.

9.2. Prava potrošača i rokovi pod obveznim jamstvom

9.2.1. Za potrošačke ugovore sklopljene od 1. siječnja 2021., obvezno jamstveno razdoblje je jedna godina za proizvode čija je prodajna cijena veća od 25 EUR, ali ne prelazi 250 EUR, dvije godine za proizvode čija prodajna cijena prelazi 250 EUR, ali ne prelazi 625 EUR. i tri godine za robu s prodajnom cijenom većom od 625 EUR. Obvezno jamstveno razdoblje počinje na dan isporuke robe široke potrošnje potrošaču ili, ako instalaciju vrši Pružatelj usluga ili njegov zastupnik, na datum ugradnje, ali ako se ugradnja proizvoda dogodi kasnije od šest mjeseci nakon isporuke, rok počinje teći od datuma isporuke.

9.2.2. Potrošač može na temelju svog obveznog jamstvenog zahtjeva zatražiti popravak ili zamjenu, osim ako je odabrani zahtjev nemoguće ispuniti ili bi njegovo ispunjenje rezultiralo nerazmjernim dodatnim troškovima za dužnika u usporedbi s ispunjenjem nekog drugog zahtjeva, uzimajući u obzir vrijednost usluge u izvornom stanju, težinu povrede ugovora i štetu za interese potrošača, nastalu ispunjenjem tražbine; ili potrošač može zahtijevati razmjerno smanjenje cijene ili odustati od ugovora ako se obveznik nije obvezao popraviti ili zamijeniti robu, ne može ispuniti svoju obvezu u roku od 15 dana, ako je to moguće, ili ako je potrošač izgubio interes za popravak ili zamjena.

9.2.3 Ne može se odustati zbog beznačajnog nedostatka.

9.2.4. Popravak ili zamjena mora se izvršiti u razumnom vremenskom roku, uzimajući u obzir karakteristike robe i namjenu robe, te ne dovodeći u pitanje interese potrošača, a Pružatelj usluga će nastojati izvršiti popravak ili zamjenu u roku od najviše 15 dana ili će, ako popravak ili zamjena traju dulje od 15 dana, obavijestiti potrošača o očekivanom trajanju popravka ili zamjene. Tijekom popravka u proizvod se smije ugraditi samo novoproizvedeni dio (komponenta).

9.3. Obvezno jamstveno razdoblje koje se primjenjuje na proizvod je jedna godina (tj. za proizvode pokrivene obaveznim jamstvom kupljene prije 7. svibnja 2024., s prodajnom cijenom od 25 EUR do 250 EUR, zatim za proizvode kupljene od 8. svibnja 2024., s prodajne cijene od 25 EUR do 625 EUR obvezno jamstveno razdoblje od 2 godine za proizvode s prodajnom cijenom do 625 EUR i 3 godine za proizvode skuplje od 625 EUR) je ništavno. Međutim, ako je proizvod popravljen, jamstveno razdoblje se produljuje od datuma isporuke na popravak za vrijeme tijekom kojeg potrošač nije mogao koristiti proizvod kako je namijenjen zbog kvara.

9.4. Ako Davatelj usluge prilikom prvog popravka opreme utvrdi da se ista ne može popraviti, Davatelj usluga će, osim ako potrošač nije drugačije odredio, zamijeniti opremu u roku od osam dana ili, ako zamjena nije moguća, izvršit će povrat kupoprodajne cijene opreme potrošaču, kako je navedeno na potvrdi o uplati cijene proizvoda koju je potrošač predočio. Ako se iz razloga koji su pod kontrolom Dobavljača i za koje on nije odgovoran, popravak ne izvrši u roku od trideset dana od datuma zahtjeva za popravak, a potrošač ne odredi drugačije, Davatelj usluga će osigurati zamjenu opreme u roku od osam dana (i to Strane moraju dokumentirati) ili, ako zamjena nije moguća, potrošač ima pravo na povrat kupoprodajne cijene naznačene na računu ili računu (također u roku od osam dana).

9.5. Davatelj usluga može potrošaču omogućiti korištenje zamjenske opreme za vrijeme trajanja popravka, ovisno o dogovoru stranaka (npr. ako se popravak treba obaviti u potrošačevoj kući, ali potrošač nije planirano dulje ili za vrijeme nabave potrebnog rezervnog dijela za popravak i izvođenje popravka itd.). Ukoliko se popravak ne može izvršiti na licu mjesta, mi ćemo organizirati prijevoz do i od mjesta korištenja, te ćemo poslati kurira po opremu. Ako to iz bilo kojeg razloga nije izvedivo, Davatelj usluga (nakon pregovora s Kupcem) pokriva troškove popravka na licu mjesta koje obavlja ovlašteni servisni partner. Skrećemo pažnju Kupcu koji je potrošač da je dužan surađivati s nama tijekom izvođenja radova na popravku, kako bi u slučajevima kada nam ne dopusti početak radova popravka (npr. potrošač nije kod kuće u dogovoreno vrijeme, itd.), rok od 30 dana (koji ima pravne posljedice navedene u klauzuli 9.4) za popravke ne može započeti od datuma obavijesti, zbog kašnjenja potrošača.

9.6. Ako se oprema ponovno pokvari nakon tri popravka u obveznom jamstvenom roku, a kupac ne zatraži razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene i ne želi dati proizvod na popravak, oprema će se zamijeniti u roku od osam dana. Ukoliko zamjena nije moguća, kupoprodajna cijena navedena na računu ili dokazu o uplati koju je kupac predočio, kupcu će biti vraćena u roku od 8 dana.

9.7. Pružatelj usluga je oslobođen svoje obvezne obveze jamstva samo ako može dokazati da je uzrok kvara nastao nakon izvedbe (npr. zbog nepravilne uporabe, neprikladnog održavanja). Potrošač ne može istovremeno ostvarivati jamstvo i jamstvena prava ili istovremeno postavljati jamstvo za proizvod i jamstveni zahtjev za isti nedostatak, ali potrošač ima prava prema jamstvu neovisno o pravima opisanim u poglavljima o proizvodu jamstvo materijalnih nedostataka i jamstvo.

9.8. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za štete nastale prirodnom amortizacijom izvan jamstvenog roka.

9.9. Osim toga, Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz neispravnog ili nemarnog korištenja, rukovanja, nepravilnog korištenja ili neodržavanja proizvoda nakon što je rizik od oštećenja prešao.

9.10. Ako potrošač u roku od tri radna dana od dana kupnje (ugradnje) zahtijeva zamjenu zbog nedostatka robe široke potrošnje, Davatelj usluga je dužan zamijeniti robu široke potrošnje, pod uvjetom da nedostatak onemogućuje normalnu uporabu robe ( i ne postoje razlozi za isključenje jamstvenog zahtjeva (npr. nepravilna ugradnja, neprikladna uporaba itd.).

10. INFORMACIJE ZA POTROŠAČE O JAMSTVU PROIZVOĐAČA

10.1. Ako proizvođač proizvoda ponudi jamstvo na trajnost proizvoda u svom oglašavanju ili u bilo kojoj drugoj informaciji, potrošač može, za ugovore sklopljene od 1. siječnja 2022., podnijeti zahtjev izravno protiv proizvođača prema odredbama Vladine uredbe 373/2021. te može - tijekom cijelog trajanja jamstva na trajnost proizvoda - izravno zahtijevati od proizvođača popravak ili zamjenu proizvoda u slučaju neispravne izvedbe prema pravilima o jamstvenim pravima. Ako postoji jamstvo proizvođača, proizvođač proizvoda mora mađarskom potrošaču dostaviti deklaraciju o jamstvu proizvođača na mađarskom jeziku.

11. POSTUPAK U SLUČAJU ZAHTJEVA IZ JAMSTVA

11.1. Kupac (bilo da je potrošač ili poslovni korisnik) mora dokazati sklapanje ugovora (fakturom ili računom).

11.2. Troškove vezane uz ispunjenje jamstvene obveze snosi Davatelj usluga (Građanski zakonik § 6:166). Proizvodi prodani našim kupcima koji nisu potrošači podliježu jednogodišnjem jamstvu sukladnosti prema Građanskom zakoniku. Međutim, u slučaju potrošača, jamstveni rok za materijalne nedostatke je dvije godine.

11.3. Pružatelj usluga vodi zapisnik o jamstvenom ili garancijskom zahtjevu o kojem ga je obavijestio potrošač, a kopija će biti dostupna potrošaču bez odlaganja na način koji se može provjeriti. Također ćemo voditi evidenciju reklamacija naših kupaca koji nisu potrošači.

11.4. Ako Davatelj usluga u trenutku obavijesti ne može komentirati izvedivost potrošačevog jamstva ili zahtjeva za jamstvo proizvoda ili obveznog jamstvenog zahtjeva, tada će obavijestiti potrošača o svom stavu u roku od pet radnih dana na način koji se može provjeriti, navodeći razloge za odbijanje zahtjeva potrošača i davanje obavijesti o mogućnosti obraćanja tijelu za nagodbu.

11.5. Davatelj usluga je dužan evidenciju čuvati tri godine od dana evidentiranja te je dužan predočiti na zahtjev nadzornog tijela ako je kupac potrošač.

11.6. Davatelj usluga treba nastojati izvršiti popravak ili zamjenu u roku od najviše petnaest dana ako je kupac potrošač.

11.7. Kao što je gore detaljno opisano, jamstveni zahtjev može se uspostaviti samo u slučaju neispravne izvedbe, tako da nepravilna uporaba ili nepravilno održavanje može isključiti odgovornost Davatelja usluga u tom pogledu (prema kupcima koji su potrošači i prema onima koji nisu ).

12. SLUČAJEVI ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVENA POTRAŽIVANJA I JAMSTVENA POTRAŽIVANJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE ZA SVE KUPCE

12.1. Garanciju ili jamstvene zahtjeve može uspostaviti samo kupac proizvoda koji se odnose na popravak nedostataka ili kvarova koji se javljaju tijekom normalne uporabe. Nećemo biti odgovorni ako je uzrok kvara nastao zbog nepravilne uporabe (npr. industrijska uporaba uređaja namijenjenih za kućansku uporabu) ili zbog uporabe u kombinaciji s drugim proizvodima, ako je takva kombinacija proizvoda prouzročila bilo kakvu štetu ili gubitak , ili ako je uzrok kvara kvar na javnoj komunalnoj mreži. Također nećemo biti odgovorni ako je šteta uzrokovana nesrećom ili zlouporabom (bilo koja kombinacija ovih), štetom, električnim udarima ili višom silom (uključujući munje ili druge vremenske uvjete). Ako je uzrok kvara neispravno ili nepravilno održavanje ili modifikacija bez dopuštenja Dobavljača usluga, to također može isključiti našu odgovornost za bilo kakvo jamstvo ili garanciju. Također isključujemo našu odgovornost za nedostatke uzrokovane potrošnih dijelova (kao što su žarulje, prekidači, brtve, zupčanici, grijaći jastučići i drugi istrošeni dijelovi) do kojih dolazi tijekom normalne uporabe i za nedostatke koji proizlaze iz neovlaštenih popravaka.

13. ODREDBE I UVJETI ZA POPRAVAK/ODRŽAVANJE ZA NAŠE KUPCE KOJI NISU POTROŠAČI

13.1. Ako Kupac podnese pritužbu na kvalitetu unutar jednogodišnjeg jamstvenog roka koji se primjenjuje na našu opremu prema Građanskom zakoniku, kada je uzrok kvara nastao tijekom normalne uporabe (tj. Kupčevo mišljenje je da je kvar nastao tijekom proizvodnje), tada, osim ako se stranke nisu drugačije dogovorile, stranke će postupiti na sljedeći način:

Kupac pismenim putem kontaktira Službu za korisnike Davatelja usluga

Davatelj usluga prikuplja i transportira opremu u svoj servisni centar o vlastitom trošku.

Pružatelj usluga obavlja popravak i transportira popravljenu opremu do Kupca.

Ako inspekcija od strane stručnjaka Davatelja usluga utvrdi da se navedeni kvar/proizvodni nedostatak ne pojavljuje, stoga Kupčev zahtjev nije valjan, Kupac je dužan pokriti troškove prijevoza (150% standardne dostave [https://gammo.hr/informacije-za-kupce/cijena-i-vrijeme-dostave] trošak koji pokriva oba smjera) plus troškove pregleda (40 EUR + PDV).

13.2. Za drugu godinu nakon kupnje osiguravamo tzv. Dodatno jamstvo (+1 godina), koja se može kupiti. U tom slučaju, tijekom razdoblja od jedne godine od kraja prve godine nakon kupnje (tj. za drugu godinu), Davatelj usluge odobrava primjenu istih uvjeta u slučaju kvara koji se dogodi tijekom normalne uporabe, prilikom predočenja dokumentacije Uvjeta usluge priložen uz proizvod (koji mora čuvati Kupac). Naknada za ovu Dodatno jamstvo (+1 godina) podršku iznosi 5% kupoprodajne cijene opreme osim ako se strane drugačije ne dogovore (ili iznos naveden na web stranici za dati proizvod).

13.3. Distributer će također popraviti kvarove koji se pojave više od godinu dana nakon kupnje i kvarove uzrokovane nepravilnim rukovanjem, ali unutar očekivanog vijeka trajanja opreme. Kupac će takve zahtjeve prijaviti pismenim putem, ne samo putem telefona. U takvim slučajevima Kupac također snosi troškove popravka i dostave kao i cijenu rezervnih dijelova koja se može varirati, ali je Distributer dužan o svim troškovima unaprijed pregovarati s Kupcem.

13.4. Prilikom prijave kvara u roku od jedne godine od naših kupaca tražimo da predoče račun koji je izdao Pružatelj usluge i koji je primljen s opremom u trenutku kupnje.

14. OSTALE ODREDBE

14.1. Davatelj usluge može koristiti suradnika za ispunjavanje svojih obveza. Pružatelj usluga će biti odgovoran za svako nezakonito ponašanje takvog subjekta kao da je Pružatelj usluga sam počinio nezakonito ponašanje.

14.2. Ako bilo koji dio ovih Uvjeta i odredbi postane nevažeći ili neprovediv, to neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih dijelova.

14.3. Ako Pružatelj usluga ne iskoristi pravo prema Općim uvjetima, neiskorištenje tog prava neće se smatrati odricanjem od tog prava. Nijedno odricanje od bilo kojeg prava neće biti valjano osim ako nije izričito navedeno u pisanom obliku. Neuspjeh Davatelja usluga da inzistira na strogom pridržavanju odredbi ili uvjeta Općih uvjeta u jednoj prilici neće predstavljati odricanje od prava na inzistiranje na strogom pridržavanju te odredbe ili uvjeta u budućnosti.

14.4. Pružatelj usluge i Korisnik nastojat će svoje sporove riješiti sporazumno.

15. POSTUPAK RJEŠAVANJA PRIGOVORA

15.1. Naša trgovina ima za cilj sve narudžbe ispuniti kvalitetno i na potpuno zadovoljstvo kupca. Ukoliko Korisnik ima bilo kakve pritužbe u vezi s ugovorom ili u vezi s njegovim izvršenjem, može priopćiti svoju pritužbu telefonom, e-mailom ili pismom.

15.2. Pružatelj usluga će odmah ispitati usmeni prigovor i po potrebi ga ispraviti. Ukoliko se korisnik ne slaže s postupanjem po prigovoru ili ako nije moguće odmah ispitati prigovor, Davatelj usluga će odmah zabilježiti prigovor i svoje stajalište o prigovoru te će korisniku dostaviti presliku zapisa.

15.3. Pružatelj usluga će na pismeni prigovor odgovoriti pisanim putem u roku od 30 dana. Navest će se i razlozi odbijanja prigovora. Pružatelj usluga dužan je čuvati evidenciju prigovora i presliku odgovora pet godina, a ako je prigovor kupca potrošača, dužan ga je predočiti nadzornim tijelima na njihov zahtjev.

15.4. U slučaju prigovora na kvalitetu i drugih prigovora potrošača, o prigovoru ćemo voditi evidenciju sukladno našim zakonskim obvezama.

15.5. Obavještavamo naše kupce koji su potrošači da, ako im je prigovor odbijen, mogu podnijeti prigovor javnom tijelu, tijelu za mirenje ili sudu, kako slijedi.

15.6. Potrošač može podnijeti prigovor tijelu za zaštitu potrošača. Opće tijelo za zaštitu potrošača je okružni vladni ured, a u glavnom gradu vladin ured V. okruga glavnog grada Budimpešte. Kontaktne podatke nadležnih tijela možete pronaći ovdje: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek Imajte na umu da od 27. prosinca 2022. tijelo za zaštitu potrošača pokrenut će postupak samo ako je potrošač primarno pokušao riješiti spor izravno s dotičnim poduzećem.

15.7. U slučaju prigovora, Potrošač, nakon što je pokušao riješiti prigovor kod Pružatelja usluga, ima mogućnost obratiti se tijelu za nagodbu prema mjestu svog prebivališta ili sjedišta Pružatelja usluga, kontakt podaci su dati u Prilogu 1.

15.8. Tijelo za mirenje nadležno je za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Zadatak tijela za mirenje je pokušati postići sporazum između stranaka radi rješavanja potrošačkog spora i, ako to ne uspije, odlučiti o slučaju kako bi se osiguralo da se prava potrošača provode na jednostavan, brz, učinkovit i isplativ način. Na zahtjev potrošača ili Davatelja usluga tijelo za nagodbu savjetuje potrošača o pravima i obvezama potrošača.

15.9. Davatelj usluga sudjeluje u postupku koji je pokrenulo tijelo za mirenje, ali nije dao opću izjavu o podnesku. Pružatelj usluga ima obvezu suradnje u postupku mirenja, uključujući i obvezu slanja odgovora tijelu za mirenje te osiguranje sudjelovanja osobe ovlaštene za pregovore o nagodbi na ročištu. Ako sjedište ili mjesto poslovanja nije registrirano u županiji komore za mirenje u kojoj djeluje mjesno nadležno tijelo za mirenje, obveza suradnje obrtnika uključuje pružanje mogućnosti pisane nagodbe sukladno zahtjevu potrošača.

15.10. U slučaju prekograničnih potrošačkih sporova koji se odnose na online prodaju ili ugovore o online uslugama, tijelo za mirenje pri Gospodarskoj i industrijskoj komori Budimpešte je nadležno za vođenje postupka.

15.11. Potrošač može koristiti EU platformu za online rješavanje sporova u slučaju pritužbe. Za korištenje platforme potrebna je jednostavna registracija u sustavu Europske komisije klikom ovdje. Nakon što se prijavi, potrošač može podnijeti pritužbu putem internetske stranice: http://ec.europa.eu/odr

15.12. Ako se potrošač ne obrati tijelu za mirenje ili ako postupak nije uspio, potrošač se ima pravo obratiti sudu radi rješavanja spora. Tužba se mora pokrenuti putem tužbenog zahtjeva koji sadrži sljedeće podatke:

- sud koji vodi postupak, imena, prebivalište i status stranaka i njihovih zastupnika, pravo koje se želi provesti, činjenice na kojima se temelji i dokaze koji ga podupiru, pojedinosti na temelju kojih se može utvrditi nadležnost suda i zahtjev za donošenje presude od strane suda. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokument ili presliku dokumenta na čiji se sadržaj poziva u prilog zahtjevu.

16. AUTORSKA PRAVA

16.1. Budući da je web stranica www.gammo.eu autorsko djelo, zabranjeno je preuzimanje (reproduciranje), ponovno javno prenošenje, drugačija uporaba, elektronički pohranjivanje, obrada i prodaja sadržaja web stranice www.gammo.hr ili bilo koji dio bez pisanog pristanka Pružatelja usluga.

16.2. Čak i uz pisani pristanak, bilo koji materijal s web stranice www.gammo.eu i njezine baze podataka može se reproducirati samo povezivanjem na tu web stranicu.

16.3. Pružatelj usluga zadržava sva prava na sve elemente svoje usluge, svoje nazive domena, nazive sekundarnih domena formirane s njima i svoj internetski oglasni prostor. Naziv GAMMO zaštićen je autorskim pravom i može se koristiti samo uz pismenu suglasnost Pružatelja usluge, s iznimkom povezivanja na tu web stranicu.

16.4. Zabranjeno je prilagođavanje ili obrnuti inženjering sadržaja web stranice www.gammo.hu ili bilo kojeg njezinog dijela; za stvaranje korisničkih ID-ova i lozinki na nepošten način; koristiti bilo koju aplikaciju koja bi mogla mijenjati ili indeksirati web stranicu www.gammo.eu ili bilo koji njezin dio.

16.5. Korisnik potvrđuje da Pružatelj usluga ima pravo na kaznu u slučaju neovlaštenog korištenja. Iznos kazne je 225 eura bruto po slici i 50 eura bruto po riječi. Korisnik potvrđuje da ova kazna nije pretjerana i pregledava stranicu imajući to na umu. U slučaju kršenja autorskih prava, Davatelj usluga će zatražiti javnobilježničku potvrdu o činjenicama, čiji će iznos također biti naplaćen Korisniku koji je prekršio autorska prava.

17. ZAŠTITA PODATAKA

17.1. Politika privatnosti ove web stranice dostupna je na: https://gammo.hr/informacije-za-kupce/obavijest-o-privatnosti

 

Budimpešta, 8. svibnja 2024.